• Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.

Τα μαθήματα με μπάρες – Body bars βρίσκονται εδώ και αρκετό στις καλύτερες επιλογές των ασκούμενων στις αίθουσες των γυμναστηρίων. Σκοπός του συγκεκριμένου σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση όλων των συμμετεχόντων στις βασικές αρχές και στις θεμελιώδεις ασκήσεις των προγραμμάτων, ούτως ώστε να είναι σε θέση να οργανώσουν και να παρουσιάσουν προγράμματα στον γενικό πληθυσμό.

Σκοπός

Τα μαθήματα με μπάρες – Body bars βρίσκονται εδώ και αρκετό στις καλύτερες επιλογές των ασκούμενων στις αίθουσες των γυμναστηρίων. Σκοπός του συγκεκριμένου σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση όλων των συμμετεχόντων στις βασικές αρχές και στις θεμελιώδεις ασκήσεις των προγραμμάτων, ούτως ώστε να είναι σε θέση να οργανώσουν και να παρουσιάσουν προγράμματα στον γενικό πληθυσμό, τα οποία θα είναι αποτελεσματικά αλλά παράλληλα θα διέπονται από συγκεκριμένες αρχές ασφάλειας

Σε ποιούς απευθύνεται

Σε όσους θέλουν να γνωρίσουν και να συνθέσουν ένα μάθημα με μπάρες. Επίσης, σε όσους θέλουν να γνωρίσουν με λεπτομέρεια τις διάφορες τεχνικές μέσω της μπάρας , οι οποίες θα χρησιμεύσουν και εκτός αίθουσας ομαδικών μαθημάτων.

Ποιοί είναι οι στόχοι

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
 • Να γνωρίζουν τις βασικές αρχές και ασκήσεις των προγραμμάτων.
 • Να καθοδηγήσουν ένα τμήμα Body bars.

Τι περιλαμβάνει:

 • Τεχνική ανάλυση ασκήσεων ανά μυϊκή ομάδα
 • Ρυθμική εκπαίδευση και musicality skills
 • Καθοδήγηση και επικοινωνία
 • Δομή μαθήματος και προπονητική
 • Δημιουργία «χορογραφίας» και σύνθεση μαθήματος

Τι παρέχεται στους συμμετέχοντες

 • Σημειώσεις με το υλικό του Σεμιναρίου και Προτεινόμενη βιβλιογραφία
 • Βεβαίωση παρακολούθησης
 • Δυνατότητα εξετάσεων για την απόκτηση του πτυχίου της North Academy of Fitness

Εκπαιδευτικό υλικό

Στο εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνονται:
 • Σημειώσεις των θεωρητικών διαλέξεων σε έντυπη μορφή.
 • Σημειώσεις του βασικού ασκησιολογίου σε έντυπη μορφή.
 • Δείγματα προγραμμάτων πάνω στα οποία μπορούν να δημιουργήσουν και οι ίδιοι οι
 • Eκπαιδευόμενοι σε έντυπη μορφή.
 • Το εκπαιδευτικό υλικό καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις της εξέτασης.
 • Το εκπαιδευτικό υλικό καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις της εξέτασης.

Περισότερες Ενότητες

Eπικοινωνείστε μαζί μας

top